Чиста електроенергія для бізнесу by KNESS Energy

Сергій Кравчук

директор KNESS Energy

Бізнес, що створює додаткову вартість, – основний драйвер розвитку економіки кожної країни. Проте українські виробники товарів та послуг наразі знаходяться в дещо дискримінаційній ситуації, коли йдеться про доступ до електроенергетичних ресурсів. На ринку електричної енергії підтримується постійний режим перехресного субсидіювання виключно на користь побутових споживачів. Доступ до електричної енергії монополізований суб’єктами природних монополій – власників електричних мереж та жорстко керується державним регулюванням.

Проте навіть у таких умовах є можливості зменшити залежність від природних монополій, підвищити конкурентоздатність підприємства та заразом уникнути негативного впливу на глобальну зміну клімату. Ці можливості дає чиста й економічно вигідна сонячна енергія. Ми назвали цю модель Future of Generation (FOG). Вона полягає в економічно обґрунтованій децентралізації електропостачання підприємства-споживача шляхом встановлення сонячної електростанції, що приєднана безпосередньо до його внутрішніх електричних мереж, до лічильника. Споживання власної енергії доповнюється можливістю докупити потрібну енергію з ринку. FOG надає низку переваг. Для електричних мереж –
це розвантаження та зменшення рівня втрат при транспортуванні електроенергії. Для споживача – це економiя коштів на розподілі електричної енергiї та реальна можливість використовувати чисту енергію, а отже, суттєво зменшити вплив своєї діяльності на навколишнє середовище. Важливо й те, що такий пiдхiд вирішує питання енергетичної безпеки, адже великi теплові та атомнi електростанцiї, з одного боку, майже вичерпали технiчний ресурс, а з іншого – залишаються залежними від імпорту палива для виробництва електроенергії.

Як це працює?

Система досить універсальна. Нею може скористатися кожен промисловий споживач електроенергії. Бізнес-модель FOG передбачає реалізацію девелоперського проєкту з будівництва сонячної електростанції, що інтегрується у внутрішні мережі споживача або групи споживачів таким чином, щоб електроенергія з СЕС максимально забезпечувала графік споживання за мінімальної видачі в зовнішню мережу. Саме будівництво СЕС здійснюється за комфортною для споживача фінансовою моделлю. Він сплачує підрядній будівельній компанії KNESS Construction лише 20% від оціночної вартості СЕС, а решту 80% рефінансує партнерський банк. Після завершення будівництва СЕС переходить у власність споживача. Умови погашення кредитних коштів підбираються так, щоб щомісячний платіж був еквівалентним обсягу заощаджених коштів за рахунок споживання електроенергії від власної СЕС за ринковою ціною з урахуванням тарифів операторів системи передачі та розподілу, без націнки постачальника. Тобто, простими словами, сума витрат на закупівлю електроенергії з ринку та кредитного платежу за СЕС не перевищуватиме щомісячного платежу за електроенергію до встановлення СЕС. Від працездатності та ефективності СЕС залежить обсяг економії споживача при закупівлі електроенергії, тому для технічного обслуговування та прогнозування виробітку СЕС залучена компанія KNESS Service, що гарантує найбільш ефективну роботу об’єкта генерації. Ціна та обсяг електричної енергії, що постачається із зовнішньої мережі, значно залежить від вміння споживача спрогнозувати обсяги власного споживання.
KNESS Energy постачатиме необхідний обсяг електроенергії з ринку для формування оптимального міксу, що забезпечить мінімум витрат клієнта на закупівлю та врегулювання небалансів електроенергії. Маючи власну чисту генерацію, споживач отримує можливість через KNESS Energy додатково споживати чисту енергію з ринку, походження якої підтверджене відповідним сертифікатом. Таким чином комплексний підхід KNESS Group дозволяє повністю – на 100% – забезпечити виробництво чистою електроенергією.

Група компаній KNESS надає комплексну послугу з електрозабезпечення підприємства шляхом реалізації девелоперського проєкту з будівництва сонячної електростанції (СЕС), що інтегрується у внутрішні мережі, щоб електроенергія з СЕС максимально забезпечувала графік споживання при мінімумі видачі в зовнішню мережу. Це дасть змогу зменшити витрати на закупівлю електроенергії з зовнішніх електричних мереж.