UA
EN
Практикум KNESS
Чиста електроенергія
для бізнесу
by KNESS Energy

Сергій Кравчук
директор KNESS Energy

Бізнес, що створює додаткову вартість, – основний драйвер розвитку економіки кожної країни. Проте українські виробники товарів та послуг наразі знаходяться в дещо дискримінаційній ситуації, коли йдеться про доступ до електроенергетичних ресурсів. На ринку електричної енергії підтримується постійний режим перехресного субсидіювання виключно на користь побутових споживачів. Доступ до електричної енергії монополізований суб'єктами природних монополій – власників електричних мереж та жорстко керується державним регулюванням.

Проте навіть у таких умовах є можливості зменшити залежність від природних монополій, підвищити конкурентоздатність підприємства та заразом уникнути негативного впливу на глобальну зміну клімату. Ці можливості дає чиста й економічно вигідна сонячна енергія. Ми назвали цю модель Future of Generation (FOG). Вона полягає в економічно обґрунтованій децентралізації електропостачання підприємства-споживача шляхом встановлення сонячної електростанції, що приєднана безпосередньо до його внутрішніх електричних мереж, до лічильника. Споживання власної енергії доповнюється можливістю докупити потрібну енергію з ринку. FOG надає низку переваг. Для електричних мереж –
це розвантаження та зменшення рівня втрат при транспортуванні електроенергії. Для споживача – це економiя коштів на розподілі електричної енергiї та реальна можливість використовувати чисту енергію, а отже, суттєво зменшити вплив своєї діяльності на навколишнє середовище. Важливо й те, що такий пiдхiд вирішує питання енергетичної безпеки, адже великi теплові та атомнi електростанцiї, з одного боку, майже вичерпали технiчний ресурс, а з іншого – залишаються залежними від імпорту палива для виробництва електроенергії.

Як це працює?
Система досить універсальна. Нею може скористатися кожен промисловий споживач електроенергії. Бізнес-модель FOG передбачає реалізацію девелоперського проєкту з будівництва сонячної електростанції, що інтегрується у внутрішні мережі споживача або групи споживачів таким чином, щоб електроенергія з СЕС максимально забезпечувала графік споживання за мінімальної видачі в зовнішню мережу. Саме будівництво СЕС здійснюється за комфортною для споживача фінансовою моделлю. Він сплачує підрядній будівельній компанії KNESS Construction лише 20% від оціночної вартості СЕС, а решту 80% рефінансує партнерський банк. Після завершення будівництва СЕС переходить у власність споживача. Умови погашення кредитних коштів підбираються так, щоб щомісячний платіж був еквівалентним обсягу заощаджених коштів за рахунок споживання електроенергії від власної СЕС за ринковою ціною з урахуванням тарифів операторів системи передачі та розподілу, без націнки постачальника. Тобто, простими словами, сума витрат на закупівлю електроенергії з ринку та кредитного платежу за СЕС не перевищуватиме щомісячного платежу за електроенергію до встановлення СЕС. Від працездатності та ефективності СЕС залежить обсяг економії споживача при закупівлі електроенергії, тому для технічного обслуговування та прогнозування виробітку СЕС залучена компанія KNESS Service, що гарантує найбільш ефективну роботу об'єкта генерації. Ціна та обсяг електричної енергії, що постачається із зовнішньої мережі, значно залежить від вміння споживача спрогнозувати обсяги власного споживання.
KNESS Energy постачатиме необхідний обсяг електроенергії з ринку для формування оптимального міксу, що забезпечить мінімум витрат клієнта на закупівлю та врегулювання небалансів електроенергії. Маючи власну чисту генерацію, споживач отримує можливість через KNESS Energy додатково споживати чисту енергію з ринку, походження якої підтверджене відповідним сертифікатом. Таким чином комплексний підхід KNESS Group дозволяє повністю – на 100% - забезпечити виробництво чистою електроенергією.
Група компаній KNESS надає комплексну послугу з електрозабезпечення підприємства шляхом реалізації девелоперського проєкту з будівництва сонячної електростанції (СЕС), що інтегрується у внутрішні мережі, щоб електроенергія з СЕС максимально забезпечувала графік споживання при мінімумі видачі в зовнішню мережу. Це дасть змогу зменшити витрати на закупівлю електроенергії з зовнішніх електричних мереж.
Будівництво СЕС
Будівництво електростанції «під ключ» здійснює KNESS Construction, що отримує дозвільну документацію для реалізації будівництва та виконує роботи з проєктування, закупівлі основного обладнання, монтажу і пуско-налагоджувальних робіт.

Сервісне обслуговування
KNESS Service надає послуги з сервісного обслуговування станції та гарантує щорічний обсяг виробленої електроенергії.
Постачання електроенергії
KNESS Energy є організатором енергобалансу підприємства - ліцензіатом з постачання електричної енергії, що надійде з зовнішніх мереж. Окрім вигідних умов постачання електроенергії з відсутністю плати за небаланси, компанія готова викуповувати надлишки електроенергії у випадку, якщо генерація сонячної електростанції буде більша за споживання підприємства, за ринковою ціною.
Як зменшити кінцеву вартість
електроенергії для підприємства?
Ринок електроенергії
(1,6грн./кВт*год)
Ціна закупівлі електроенергії на ринку за останні 9 років показує щорічний середній приріст на 15% і така тенденція постійно зберігається.

Постачальник електроенергії
(0,01грн./кВт*год)
Націнка постачальника, плата, що отримує постачальник за контрактування певного обсягу електроенергії для споживача, якому надає відповідну послугу.
НЕК Укренерго
(0,3грн./кВт*год)
Тариф на передачу НЕК «Укр-
енерго»
показує темпи зростання майже у 6 разів, аналізуючи період з 2017 рік (5 коп./кВт*год) та 2021 рік (29.4 коп./кВт*год).
Оператори
систем розподілу
(1,15грн./кВт*год)
Тариф на послуги з розподілу
зростає достатньо швидко,
для прикладу по АТ «Вінницяобл-
енерго» у 2017 році тариф складав
0.65 грн/кВт*год, у 2021 році –
1.15 грн/кВт*год.
Тариф
споживача на лічильнику


Кінцевий тариф на лічильнику
електроенергії
формується
як сума ціни закупівлі електро-
енергії на ринку, націнки постачальника,
тарифу за послугу з передачі та послугу
з розподілу електроенергії.

Підприємство заощаджує на споживанні електро-енергії внаслідок встановлення СЕС, що інтегрується у внутрішні мережі споживача за рахунок заміщення частини споживання електроенергією з СЕС.

Розвиток
Є компанії, що можуть легко підлаштовувати виробничі цикли під графік сонячної генерації. Для інших, коли є потреба перенесення енергії в часі, до системи FOG може додатково знадобитися промисловий накопичувач енергії – BESS (battery energy storage system). Прототип такої акумулюючої станції українського виробництва вже розроблений та тестується науково-дослідним центром KNESS RnD.

Приклад
Рекомендувати іншим можна продукт, який випробував сам. Система FOG спершу була застосована на заводі з виготовлення обладнання для сонячних станцій – KNESS Product. На даху виробничого цеху встановили сонячну електростанцію потужністю 293 кВт.
СЕС виробляє близько
283 078 кВт*год електроенергії на рік, що дало можливість на 25% забезпечити виробництво власною чистою електроенергією. З погляду екологічної відповідальності встановлення СЕС на KNESS Product скоротило кількість викидів CO2 на 278 тонн за рік.
Потужність
1,6грн./кВт*год
Виробляє
близько 283 078 кВт*год/рік
Скорочення викидів СО2:
на 278 тонн/рік
Підсумок
Енергетичний перехід для бізнесу – це не данина моді і навіть не лише соціальна відповідальність та застосування принципів сталого розвитку, це нагальна бізнесова необхідність. І з погляду власної енергетичної безпеки, і з погляду вимог споживачів, що на повний голос звучать у розвинених країнах і які є дедалі гучнішими по всьому світу. Це й питання собівартості та конкурентоспроможності продукції.

Отже, що конкретно дає енергетичний перехід та модель FOG? Цілком практичні економічні переваги. По-перше, економію на споживанні електроенергії за рахунок власного об'єкта генерації. По-друге, власну сонячну електростанцію, що сама по собі, безперечно, є активом, який збільшує капіталізацію бізнесу. По-третє, енергетичну незалежність від природних монополій – операторів систем. Далі, що важливо, – потрібно мінімум власних інвестицій на будівництво та експлуатацію СЕС. І, нарешті, можливість отримати доступ до дешевших кредитних ресурсів підприємствам, котрі виробляють продукцію на чистій енергії. А як наслідок застосування – репутацію компанії як такої, що частково або повністю споживає чисту електричну енергію та екологічні вигоди, які допоможуть запобігти зміні клімату.

Усе починається з відповідальності кожного: від окремої людини та її повсякденних звичок до підприємств, бізнесу та держави. Від кожного залежить, у якому майбутньому будемо жити ми та прийдешні покоління. Упевнений, що лише синергією, спільністю дій та думок можна досягти комфортного, екологічного та безпечного майбутнього. Від самого початку своєї діяльності команда KNESS поставила за мету: 100% Renewable для України. Ми переконані, що невдовзі кожен матиме доступ до чистої енергії, а це значно зменшить викиди вуглецю в атмосферу. Продукти нашої групи компаній дозволяють споживачам здійснювати енергетичний перехід – отже, ми йдемо до своєї мети.«Ми вирішили стати володарями власної сонячної електростанція перш за все з метою економії електроенергії. Але не тільки. Для нашого бізнесу важливо, звідки береться електрика. Адже енергоресурси планети не безкінечні. Ми переконані, що людство повинне переходити на відновлювальні джерела енергії. На власному прикладі Вінпромхолод демонструє, що це можливо. З часом наша компанія досягне енергонезалежності й перейде на 100% чистої енергії. Вибирали групу компаній KNESS як партнера нашого енергетичного переходу за відгуками та інформацією у медіа. Команда KNESS надихнула відданістю ідеї енергетичного переходу, який вона підтверджує й своїм власним прикладом. Яку конкретну користь ми отримали від проєкту Future of Generation та появи власної сонячної генерації? Насправді, велику. Суттєвий вплив на на собівартість нашої продукції. Внесок у репутацію нашого бізнесу. Додаткову цінність для команди та клієнтів. Дуже хотілося, щоб до такого самого вибору, який зробили ми, прийшли й інші українські компанії».
Анатолій Дахновський,
директор ТОВ "Вінпромхолод"