UA
EN
Євген Дідіченко

Ми завжди виходили
за рамки
Весь світ зараз шукає рішення в галузі ВДЕ. Наскільки важко змагатися у сфері інновацій з набагато потужнішими ринками й країнами та чи варто?

Так, дійсно, сьогодні у світі безпрецедентна кількість інтелектуальних зусиль витрачається на пошук рішень у сфері ВДЕ. Це робиться для мінімізації негативного антропогенного впливу на екологічний баланс світу. Проте я б не називав цей процес змаганням. Змагання передбачає переможців і переможених. Ті, хто працюють над спільною справою та додають свій внесок до вирішення глобальних проблем, – так чи інакше переможці. Я б радше відніс цей процес до категорії win-win.

З вашого досвіду – де народжуються проривні інновації: це найчастіше маленькі гаражі чи великі лабораторії, команди фахівців у потужних технопарках або затяті мрійники, що зібралися на кухні, країни-лідери чи країни, що розвиваються?

Цікаві ідеї, що можуть мати великий потенціал розвитку, народжуються не в гаражах чи в лабораторіях, а в головах людей, думки яких виходять за межі «правильного» застосування знань. Людей, які не обмежують себе наявними ресурсами та мотивують себе великим бажанням творити. Отже, шанс знаходження нових ідей є в кожного. Але перетворити ідею на проривну технологію самотужки не можна.

Це спільна справа багатьох потужних команд. Адже цей процес потребує великих інвестицій у дослідницьке обладнання, створення прототипів, реалізацію пілотних проєктів. Саме тому найбільш розвинені країни приділяють так багато уваги, сил та грошей пошукові та просіюванню ідей.

Інноваціями займаються і бізнес, і державні інститути, і науковці – хто має найбільші шанси на прорив?

Як правило, державні інститути працюють над більш фундаментальними питаннями, які не переходять безпосередньо в продукт. Їхні знання постійно публікуються та є спільним надбанням. Роль інноваційного бізнесу полягає в правильному застосуванні нових знань при формуванні своїх продуктів.

Як в ідеалі побудувати взаємодію у сфері інновацій між усіма, хто ними займається? Чи краще, коли між державними, науковими та бізнесовими дослідниками є конкуренція, а не співпраця?

Звичайно, між бізнесом та державою має бути плідна співпраця. Метою держави є підвищення добробуту громадян, що забезпечується шляхом наповнення бюджетів податками, які генеруються бізнесом, та задоволення потреб людей продуктами, які також генеруються бізнесом. З точки зору здорового глузду між бізнесом та державою не повинно бути ніякої конкуренції. Держава має братися за вирішення наукових питань, генерувати знання, які потрібні всім, та ділитися ними з бізнесом. Це процес win-win.

Прориви у яких сферах досліджень у галузі ВДЕ є найбільш важливими зараз для світу?

Сьогодні ми вже маємо електричну енергію сонячних та вітроелектростанцій набагато дешевшу, ніж вироблену традиційними джерелами. Тренд її подальшого здешевлення є неминучим і визначається вдосконаленням технологій. Але навіть якщо вона буде безкоштовною, перенесення її в часі на велику «відстань» та у великих обсягах коштує дорожче, ніж вартість традиційної енергії. Отже, найбільшою проблемою, над якою сьогодні всі працюють, є акумулювання енергії у великих обсягах та на довгий час.

Якщо подивитися на історію групи компаній KNESS Group – коли інновації стали важливою частиною бізнесу?

Компанія зі старту пропонувала ринку начебто звичайні продукти, але в незвичний спосіб. Ми завжди виходили за рамки типових рішень, що існують на ринку та завжди формували своє бачення. Ми не займалися копіюванням – ми дивилися на потребу клієнта та знаходили нестандартні рішення для її задоволення. Проте, коли ми виросли та відчули межі ринку, то зрозуміли, що стратегія масштабування не є головною. Тоді ми обрали для себе за головну стратегію диференціації через інноваційність. Ми бачимо майбутні потреби, але нові технології передбачають великий період розвитку, отже ми маємо випереджати потреби сьогодення принаймні на декілька років. А для цього потрібна цілеспрямована системна робота.

Беззаперечний доказ ефективності інвестицій у дослідження – це інтеграція розроблених інновацій у бізнес компанії. Які здобутки RnD уже впроваджено в діяльність KNESS Group?

Основним бізнесом компанії є девелопмент сонячних станцій. Головний продукт, який отримує інвестор, є дохідність на вкладений капітал. На це впливають багато критеріїв: продуктивність, CAPEX, OPEX, структура, доступність та вартість капіталу. Найбільш вагомим критерієм досягнення максимальної прибутковості є зниження LCOE (собівартість кВт*год електроенергії, яку генерує об'єкт). Саме над цим працює підрозділ девелопменту RnD. Ми маємо найкращі на ринку показники металоємності опорних конструкцій. Ми оптимізували всі будівельно-монтажні та планувальні рішення. Ми суттєво знизили вартість комплектних інверторних станцій.

Крім хардових технологій, RnD впроваджує також ІТ-продукти. Це система SCADA, що підвищує конкурентоздатність компанії на ринку сервісу сонячних електростанцій в Україні. Це система про гнозування генерації, побудована на технології штучного інтелекту. Наразі ця система є унікальною в Україні. Вона забезпечує зниження витрат на врегулювання небалансів електростанцій, що є актуальним запитом через підвищення частки відповідальності ВДЕ за небаланси. Сьогодні RnD працює й над майбутніми продуктами, які ще не реалізовані в бізнес. Це повністю власні розробки силової електроніки, готові до виведення їх у продукт. Це абсолютно нові розробки проточних акумуляторів, транспортування та виробництва водню, які ще знаходяться на ранніх стадіях розвитку технології.

Інноваційність – це головний критерій забезпечення розвитку бізнесу та його успішності.
Євген Дідіченко, Директор з розвитку бізнесу KNESS Group

Інновації – це тема, яка стосується не лише наукових та практичних досліджень, але й корпоративної культури та духу компанії. Що означають інновації для KNESS Group?

Інноваційність полягає не тільки в технологіях. Інноваційність виявляється в способі задоволення потреб клієнта та готовності вирішувати нестандартні завдання. Вважаю однією з найбільш інноваційних складових нашого продукту фінансовий продукт EPCF, який є цілком унікальним на ринку України та значно покращує показник норми дохідності інвестиційних проєктів наших клієнтів.

Інновації є більш важливими для подальшого розвитку бізнесу чи як маркер соціальної відповідальності компанії? Переконаний, що інноваційність – це головний критерій забезпечення розвитку бізнесу та його успішності.

У чому різниця побудови процесів у таких творчих групах, як RnD, та у звичайному колективі, що працює над комерційними питаннями?

Проєкти RnD мають найвищий рівень невизначеності. Це не дозволяє планувати проєкти з великою точністю та жорстко до тримуватися встановлених цілей. Показники процесів у RnD передбачають високу толерантність до помилок. Але учасники творчих команд повинні мати внутрішню мотивацію на шляху до результату. Це така діяльність, де неможливо когось змусити бути результативним. Залишаються ті, хто вірить у результат та прагне його досягти.