Євген Дідіченко,
директор KNESS RnD Center

Відкриття щодня
Чи є у світі галузь, на який було б зосереджено стільки уваги науковців, винахідників, дослідників, як на відновлюваній енергетиці? Чому весь світ досліджує це питання?

Дійсно, сьогодні важко знайти галузь, яка привертає більше уваги світу, ніж галузь відновлюваної енергетики. Енергія сама по собі є дуже важливою сутністю в житті людини. Розвиток людства постійно збільшує потреби у використанні енергії. Але більша частина енергії не використовується корисно. Так, постійне підвищення енергоефективності знижує втрати енергії, проте збільшення потреби в ній фактично залишає рівень використання енергії в світі на сталому рівні. Культурний розвиток людства призвів до розуміння, що використання енергії в той спосіб, який застосовується сьогодні, завдає нищівної шкоди природі. Але головне, що людство нарешті стало більш відповідально ставитися до можливостей, які воно залишає своїм нащадкам. Отже, всі дослідження, всі розробки, всі зусилля людства спрямовані сьогодні на зменшення свого негативного впливу на природу через використання енергії та на усунення вже нанесеної шкоди.

Які з відкриттів, зроблених минулого року, здаються вам важливими, перспективними, проривними?

Чесно кажучи, жодне відкриття, з реально підтверджених не видається супер проривним та готовим до прикладного застосування. Але можна казати про тренди, які спостерігаються в сфері відновлюваної енергетики. Так, це пошук більш ефективних та/або гнучких у застосуванні фотоелектричних перетворювачів. Це і прозорі фотоелементи, і надтонкі фотоелементи, і гнучкі фотоелементи. Є тенденція в науковців створити фотоелементи, які б генерували водень в безпосередньому перетворенні або утилізували б вуглекислий газ з атмосфери. Проте, казати, що це вже є реальністю я не можу.

Яких винаходів, пов'язаних із відновлюваною енергетикою чекають найбільше?

Збільшення частки відновлюваної енергетики в світі вже є набагато більшим, ніж в Україні. Отже, найбільшою проблемою в світі є короткострокове та довгострокове акумулювання енергії. Над вирішенням цих проблем працює весь світ. У короткостроковому акумулюванні всі очікують розвитку технологій, які здешевлюють акумулюючі елементи. Іде інтенсивний пошук нових типів акумуляторів, які б відрізнялись більшою ємінстю, більшим ресурсом використання, меншими втратами на перезаряді та меншими масо-об'ємно/енергетичними характеристиками. Крім того, світ активно шукає нові та розвиває існуючі технології виробництва, зберігання, транспортування та використання водню.

Чи можете ви спрогнозувати, коли відбудуться ці відкриття?

Усі наведені напрямки досліджень спрямовані так чи інакше на один показник – приведена питома собівартість одиниці енергії (LCOE). Неможливо стверджувати, які саме відкриття дадуть найбільший вплив на цей показник, але точно можна стверджувати, що цей показник для систем акумулювання електроенергії (BESS) досягне прийнятного рівня вже до 2023-2025 року. Що стосується систем сезонного акумулювання енергії з застосуванням водню, то цей термін я оцінюю до 2035 року.

Які революції, принципові технологічні прориви очікують світову енергетику?

Я думаю, що революційні прориви нам слід очікувати в сфері фото- та термо-водневих перетворень. Пряма утилізація сонячного випромінювання у водень надасть можливість наблизити попит та пропозицію енергії спочатку в часі, а потім і в просторі.

Як зміниться світ після цих революційних відкриттів та їх впровадження?

За точкою сингулярності в прогнозуванні технологій, яка на мою думку знаходиться за 2050 роком, я бачу зникнення енергії як товару. Це моя dream idea. Люди матимуть прості та доступні інструменти, які самостійно будуть отримувати енергію в необхідному обсязі. Нам важко в це повірити, але ми і сьогодні не платимо за повітря, воно просто є.

Чи варто чекати, що українські вчені та дослідники зроблять свій внесок у розвиток відновлюваних технологій та зберігання енергії?

Обов'язково. І ми маємо над цим працювати. В Україні дуже багато талановитої молоді, яка покидає країну. Отже, питання в умовах. Якщо ми створимо прийнятні умови, я впевнений, що молодь буде працювати та, головне, народжувати ідеї тут в Україні.

Які напрямки досліджень ви вважаєте найбільш перспективними?

Україна значно відстала в науці від світу. Отже, нам не доцільно займатись дослідженнями сьогодення. У нас є лише один шанс наздогнати світ – перегнати його відразу. Тобто, сьогодні ми повинні працювати над дослідженнями, на які в світі ще не сформовані технології та робити це потрібно паралельно зі світом, постійно обмінюючись досвідом. Отже, сьогодні ми маємо працювати над завтрашнім днем, над технологіями, які будуть з'являтися через 5-10 років. Такими напрямками я вважаю технології водневої енергетики майбутнього. Це фото/термохімічні методи виробництва водню, методи його транспортування на великі відстані, методи його збереження на тривалий термін та у великих обсягах.

Де в Україні працюють над ідеями та розробками у галузі енергетики?

В Україні є інститут відновлюваної енергетики в КПІ. Там займаються деякими питаннями в галузі енергетики. Є Національна академія України. Є окремі самоініціативні команди. Але головну відповідальність за розробки, я думаю, має взяти на себе бізнес.

Де в Україні зараз навчають майбутніх дослідників – тих, хто просуватиме науку та енерготехнології за кілька років?

З цим є дуже великі проблеми. Оскільки до сьогодні наука в Україні була повністю недофінансована. Проте у влади є чітке розуміння, що головним рушієм має стати не тільки більше фінансування, але зміна самої системи освіти та дослідницьких інститутів, які мають працювати на прикладні результати, на які є попит у галузі. Вірю, що реформа в освіті та науці має відбутися в наступні 5 років.

Які форми організації досліджень ви вважаєте найбільш ефективними: це RnD енергетичних корпорацій, наукові лабораторії університетів, державні дослідницькі центри в системі Академії наук, хакатони, організовані зацікавленим бізнесом, проекти міжнародної співпраці?

Все залежить від масштабів проблем, що вирішуються. У сучасному світі, наскрізь сповненому можливостями обміну інформацією та колаборації без меж кордонів та простору, мені здається найбільш ефективними є корпоративні RnD центри та будь-які системи, організовані зацікавленим бізнесом. Практика нам показує гарні приклади державних інвестицій в науку, як це робиться в Китаї, але відтворити це в іншому політичному середовищі, я думаю, неможливо.

Які основні напрямки досліджень, що веде RnD KNESS?

Сьогодні, KNESS RnD Center має два стратегічних напрямки: це розробки в галузі енергетичних перетворень з застосуванням силової електроніки та дослідження в галузі виробництва та збереження/транспорту водню. Так, в силовій електроніці ми сьогодні знаходимося в активній фазі розробки потужного централізованого інвертору з децентралізованою системою трекерів пошуку точок максимальної потужності (MPPT). Ми розвиваємо діджиталізацію фотоелектричних станцій: це і розумні ящики з'єднань, і центральний контролер ФЕС, і СКАДА система з реалізацією функцій дистанційного управління. Окрему увагу ми приділяємо прогностичному моделюванню ФЕС для забезпечення в найближчому майбутньому відповідальності за врегулювання небалансів ФЕС на різних сегментах ринків електричної енергії. У планах розробка потужного конвертора, який буде використовуватися в системах BESS з спільною шиною постійного струму та у вставках постійного струму між системами України та Європи. У частині водневих технологій ми дуже ретельно вивчаємо патерн світових досліджень. Сьогодні ми будуємо хімічну лабораторію і наші дослідження будуть стосуватися саме термохімічних методів виробництва водню та хімічних методів його збереження.

Як побудована робота у вашому дослідницькому центрі?

Робота в RnD Center побудована за принципом реалізації окремих проектів. Ми не намагаємось бути командою зірок. Але будуємо команду-зірку. Наша команда дуже молода і всі заряджені на саморозвиток та навчання. Організаційна структура є повністю пласкою. Відділи носять умовний характер. Усі функції з реалізації проектів виконують окремі кросфункціональні команди. Лідери команд функціонально підпорядковуються керівнику офісу управління проектами. Реалізація проекту має чіткі цілі та терміни. За результатами проектів передбачається значне преміювання. Отже, гроші платяться за реальний результат.

Яких фахівців ви би взяли на роботу до себе?

У даний час ми в пошуку додатково спеціалістів в сфері силової електроніки, програмістів мікроконтролерів, фахівців в галузі водню, фізика-теплотехніка, конструктора електротехніки. Проте, вже сьогодні команда є дуже потужною та здатною вирішувати складні стратегічні задачі компанії.